List referencyjny: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Gniezno

Roboty zostały wykonane terminowo, z należytą starannością i na wysokim poziomie technicznym. W trakcie realizacji robót firma „BRAMAR M. Raczyński, R. Raczyński Sp. j.” dała się poznać jako wykonawca solidny, zdyscyplinowany, dysponujący profesjonalną kadrą pracowniczą, ponadto wykazał się dobrym przygotowaniem technicznym i organizacyjnym.

Henryk Troszak | Szef Kierownictwa Zespołu Budów, Zakłady Remontowo Budowlane WAM Gniezno