Poprawa konkurencyjności firmy „BRAMAR” M. Raczyński, R. Raczyński Sp. J. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do uruchomienia produkcji wielkogabarytowych i harmonijkowych bram obiektowych oraz elementów stalowych

Dzięki udziałowi w projekcie „Poprawa konkurencyjności firmy „BRAMAR” M. Raczyński, R. Raczyński Sp. J. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do uruchomienia produkcji wielkogabarytowych i harmonijkowych bram obiektowych oraz elementów stalowych” i wsparciu Unii Europejskiej firma znaczącą poprawiła swoją pozycję na rynku. Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji wielkogabarytowych i harmonijkowych bram obiektowych oraz elementów stalowych umożliwił rozbudowę oraz unowocześnienie posiadanego parku maszyn oraz rozszerzenie oferowanych przez firmę produktów i usług.

Inwestujemy w innowacje!

Wdrożenie projektu, w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, zostało zakończone w dniu 31 Lipca 2010 roku. Od tego czasu firma zajmuje pozycję lidera rynku w zakresie oferowanych rozwiązań.

program regionalny narodowa strategia spójności BRAMAR
mazowsze serce Polski BRAMAR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego BRAMAR