List referencyjny: TG Sp. z o.o. Radom

Przegląd techniczny i serwis:
– bram segmentowych marki Hörmann i Wiśniowski,
– drzwi stalowych marki Hörmann, Wiśniowski i Mercor,
– ramp przeładunkowych wraz z uszczelnieniami i odbojnicami

„… Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i na wysokim poziomie technicznym. Firma Bramar … wykonawca solidny, zdyscyplinowany, dysponujący profesjonalną kadrą pracowniczą, ponadto wykazał się dobrym przygotowaniem technicznym i organizacyjnym.”

TG Sp. z o.o. Radom