List referencyjny: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie

… zabezpieczenia mechaniczne antyterrorystyczne w postaci słupków stałych i ruchomych na obiektach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie… Prace zostały wykonane z należytą starannością i na wysokim poziomie technicznym.

Robert Mularuk | Kierownik Działu Realizacji Inwestycji w Nieruchomości i Remontów, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych