List referencyjny: AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej hangaru na lotnisku w Latkowie. „… firma Bramar … dysponuje wyszkolonymi pracownikami oraz doświadczoną kadrą techniczną zdolną do wykonywania zleconych robót. Prace zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończone i rozliczone w terminie. Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone…. Wykonawca jest godnym zaufania partnerem…”

Tomasz Starzak | Dyrektor Regionalny, AMW SINEVIA Sp. z o.o.