List referencyjny: Wydział Infrastruktury Olsztyn

Powierzone prace zostały wykonane rzetelnie oraz z należytą starannością. Umowa został zrealizowana terminowo i bez usterek. Wykonawca wykazał się bardzo dobrą organizacją pracy oraz bardzo wysoką jakością wykonywanych usług. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, stwierdzam iż jest to firma godna polecenia.

Sławomir Modrzewski | Kierownik Wydziału, Wydział Infrastruktury Olsztyn