Referencje

List referencyjny: MZDiK Radom

Firma BRAMAR zgodnie z umową zrealizowała dostawę i montaż automatycznych słupków drogowych TALOS wraz z wykonaniem układów sterowniczych. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością

mgr inż. Artur Dróżdż | Z-ca Dyrektora ds. Dróg MZDiK Radom, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Radom