List referencyjny: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Modernizacja i montaż automatycznych hydraulicznych słupków parkingowych w Krakowie. „… prace zostały wykonane należycie.”

Marcin Hanczakowski | Dyrektor ZDMK, Zarząd Dróg Miasta Krakowa