List referencyjny: LOT AMS Aircraft Maintenance Services

Firma Bramar wykazała odpowiednią elastyczność w uzgadnianiu z procesami produkcyjnymi realizowanymi w hangarze terminów wykonywania prac remontowych. Prace zostały wykonane w uzgodnionych terminach a czynności zdawczo-odbiorcze były przeprowadzone starannie. Wyrażamy uznanie dla Firmy Bramar i rekomendujemy korzystanie z jej usług..

Piotr Nojszewski | Dyrektor Biura Finansów, LOT AMS Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.