Wojskowa Akademia Techniczna

List referencyjny: Wojskowa Akademia Techniczna

Firma BRAMAR zrealizowała zgodnie z umową:

• wykonanie projektu techniczno-budowlanego
• wykonanie toru jezdnego wraz z instalacją odmrażającą i odwodnieniem
• wykonanie i montaż nowej bramy
• montaż i uruchomienie napędu wraz z układem sterującym pracą kurtyn powietrznych

Powierzone prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i zamówieniu publicznym

płk mgr Sławomir Rądalski | Zastępca Kanclerza, Wojskowa Akademia Techniczna