List referencyjny: Kancelaria Sejmu RP

… firma BRAMAR … zrealizowała zadanie polegające na rozebraniu jednej linii istniejącego ogrodzenia wraz z fundamentami pod słupki oraz wykonaniu nowego ogrodzenia… Prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.

Danuta Kuźniar | Dyrektor Biura, Kancelaria Sejmu, Biuro Gospodarczo-Techniczne