List referencyjny: Jednostka Wojskowa w Nowej Dębie

Roboty budowlane zostały wykonane terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

ppłk Dariusz Kozub, Jednostka Wojskowa w Nowej Dębie