List referencyjny: Jednostka Wojskowa 5286 Krosno

Prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.

ppłk Tomasz Hoffmann | Dowódca, Jednostka Wojskowa 5286 Krosno