List referencyjny: Elstan Siemianowice Śląskie

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością i na wysokim poziomie technicznym. W trakcie realizacji robót firma „BRAMAR M. Raczyński, R. Raczyński Sp. j.” dała się poznać jako Wykonawca solidny, zdyscyplinowany, dysponujący profesjonalną kadrą pracowniczą, ponadto wykazał się dobrym przygotowaniem technicznym i organizacyjnym. Stwierdzam, że ww. firma może być godnym polecenia partnerem w realizacji tego typu robót.

Stanisław Papierkowski | Prezes Zarządu, Elstan Sp. z o.o., Siemianowice Śląskie