List referencyjny: Biuro Ochrony Rządu

Roboty zostały wykonane terminowo, z należytą starannością i na wysokim poziomie technicznym. W trakcie realizacji robót firma dała się poznać jako Wykonawca solidny, zdyscyplinowany, dysponujący profesjonalną kadrą pracowniczą. Firma wykazała się dobrym przygotowanie technicznym i organizacyjnym. Stwierdzam, że ww. firma może być godnym polecenia partnerem w realizacji tego typu robót. Referencje wydaje się na prośbę zainteresowanego.

gen. bryg. Jerzy Matusik, Biuro Ochrony Rządu