Złota Statuetka
i Certyfikat Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2012

Krajowa Izba Gospodarcza
7 grudnia 2012r.